Պատմությունը

Աբդերայի Դեմոկրիտը


Աբդերայի Դեմոկրիտոսը կարևոր հույն փիլիսոփա էր, որը ապրում էր մ.թ.ա. 460-ից մինչև 370 թվականը, նա Միլլեթի (Հույն փիլիսոփա) Լեուսիփուսի աշակերտ էր:

Նա նաև աստղագետ էր և մաթեմատիկոս: Ատոմիզմի մասին նրա գաղափարներն այն էին, որ ամբողջ նյութը կազմված էր փոքր մասնիկներից, որոնք նա անվանում էր ատոմներ, ինչը նշանակում է անբաժանելի մասնիկներ: Ատոմները հունարեն բառ են, որտեղ «ա» նշանակում է ոչ, իսկ «toos» - ը ՝ կտոր:

Անհասկանալի է ՝ ատոմային այս գաղափարներն իր սեփականն էին, թե՞ նրա վարպետ Լեուկիպուսը: Դեմոկրիտոսի համար տիեզերքը անսահման էր, որտեղ մեր նման նման շատ այլ աշխարհներ էլ կային: Գրառումներ կան, որ նա գրել է մոտ 90 ստեղծագործության: Դեմոկրիտից հայտնի մեջբերում. «Տիեզերքում ամեն ինչ պատահականության և անհրաժեշտության արդյունք է»:

List of site sources >>>